Hưởng ứng ngày Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022
Lượt xem: 240

Năm 2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11/10 hàng năm làm ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Chủ đề của Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022 là “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái.

Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Tỷ số giới tính khi sinh của Cao Bằng trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Năm 2020 là 111 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống, năm 2021 tăng lên 114 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống. Tỷ số này hiện nay vẫn đang ở mức cao (bình thường là 103 - 107 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống).

Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2022, ngày 06/9/2022 Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành Công văn số 332/CCDS-DSPT về việc hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế người cao tuổi và Ngày Quốc tế trẻ em gái đến các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung truyền thông các nội dung: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; các luật, văn bản của Nhà nước, của tỉnh Cao Bằng về phòng, chống mất cân bằng giới tính khi sinh, về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như: Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 104/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch số 307/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện "Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025" tỉnh Cao Bằng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái...

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tác động tiêu cực đến hôn nhân và gia đình, trật tự an toàn xã hội. Bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do vậy, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Khi các em được trao quyền tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước. Vì vậy, bảo vệ quyền của các em gái hôm nay là bảo đảm một tương lai công bằng hơn.

 

Phong Nhã 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập