Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo trung tâm
- Giám đốc:  là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi mặt hoạt động của Trung tâm.
- Phó Giám đốc: là người giúp Giám đóc một số công việc do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình.
2. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
- Phòng Tài chính - Kế toán
3. Các Khoa chuyên môn (12 khoa)
- Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Lao
- Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm;
- Khoa Dinh dưỡng;
- Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;
- Khoa Sức khỏe sinh sản;
- Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe;
- Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng;
- Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế;
- Khoa Dược - Vật tư y tế;
- Khoa Xét nghiệm - Chuẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng;
- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa (thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chức bệnh);

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập