Mức đóng, hưởng chế độ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 4384
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về mức đóng, hưởng chế độ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024. Theo đó, năm học 2023 - 2024, người tham gia BHYT học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi ốm đau…

Phương thức đóng và mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Khi tham gia BHYT, học sinh, sinh viên đăng ký tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi các em đang theo học. Học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng BHYT định kỳ theo 3 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Số tiền tham gia BHYT của học sinh, sinh viên (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước), cụ thể là:

- Nếu đóng 3 tháng một lần, mức đóng là 170.100 đồng.

- Nếu đóng 6 tháng một lần, mức đóng là 340.200 đồng.

- Nếu đóng 12 tháng một lần, mức đóng là 680.400 đồng.

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thuộc tuyến xã, tuyến huyện và tương đương theo quy định. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Mức hưởng BHYT

Thứ nhất, khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT:

- Trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng nơi đăng ký ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục đối với học sinh, sinh viên có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

- Trường hợp khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến: Người bệnh không có giấy chuyển tuyến nhưng xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỉ lệ theo quy định như sau:

 

anh tin bai

 

- Trường hợp khám chữa bệnh BHYT không xuất trình đầy đủ thủ tục tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các trường hợp:

+ Khám chữa bệnh ngoại trú, được hưởng mức tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (tương ứng 270.000 đồng).

+ Khám chữa bệnh nội trú, được hưởng mức tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 900.000 đồng).

Thứ hai, khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT thì được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các trường hợp:

- Khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở (tương ứng 270.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 900.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa 1 lần mức lương cơ sở (tương ứng 1.800.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 4.500.000 đồng).

Thứ ba, các trường hợp đặc biệt khác được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp theo phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT. Trong các trường hợp, cụ thể:

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

- Người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bênh BHYT.

Thứ tư, trường hợp cấp cứu:

Học sinh, sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Thẻ BHYT được cấp mới hoặc gia hạn hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục dạy nghề

+ Đối với học sinh lớp 1: giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với học sinh lớp 12thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm học.

Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ khi nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Với sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với số tiền đóng BHYT theo số tháng đã tham gia của học sinh, sinh viên.

Mai Hoa

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập