Thực hiện nghiêm luật BHYT, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân
Lượt xem: 6575
Đó là chủ đề Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7/2023. Theo đó, thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày BHYT Việt Nam”; nhằm tiếp tục truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT gắn với mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Nhân dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa

 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3728/BYT-BH về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, BHHX và các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân'.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

 

anh tin bai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thực hiện truyền thông cổ động nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ .

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1717/UBND-VX về tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng...; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững;

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân;

- Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;

- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhcác đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế gắn với thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; chủ động kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Mai Hoa

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập