Sở Y tế tổ chức truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
Lượt xem: 50
Sáng ngày 09/09/2022, Sở Y tế tổ chức truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bs Hoàng Minh Chung - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Sở Y tế triển khai Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 tại Hội nghị

Tại buổi tryền thông, các cơ sở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập đã được Ban tổ chức giới thiệu về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 17/7/202 Bộ Y tế. Phổ biến, quán triệt, truyền thông về mục tiêu, quan điểm của việc xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022, những nội dung cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022; các nội dung, điều kiện để tổ chức, triển khai thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 khi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Qua buổi truyền thông triển khai, nhằm giúp các cơ sở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hiểu rõ các điều khoản mới trong Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

                                                                    Ngọc Anh

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1027
  • Trong tuần: 10 257
  • Tháng hiện tại: 42 383
  • Tổng lượt truy cập: 773579
Đăng nhập