Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Lượt xem: 98
Sáng 4/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tuyên truyền giới thiệu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 2/2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới 13 điểm cầu cấp huyện, thành phố, các Đảng ủy: Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Cục Hải quan tỉnh và 202 điểm cầu cấp cơ sở, với trên 6.400 đại biểu tham dự. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế. Ảnh: Trọng Thụ

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Thường trực cấp ủy và phụ trách tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ bộ phận và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành, Chi bộ Nghiệp vụ - Kế hoạch - Tài chính.

Tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư, Phó bí thư và toàn thể đảng viện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; chuyên đề năm 2024 của tỉnh Cao Bằng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”; hướng dẫn triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 của tỉnh Cao Bằng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. 

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Bế Thanh Tịnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên tinh thần quán triệt các chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh khẩn trương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ, chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, thường xuyên và là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mai Hoa

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập