Lượt xem: 108

Hoà An sau gần 5 năm triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới triển khai tại Cao Bằng từ năm 2016 - 2020. Trong đó, năm 2016 huyện Hoà An là 1 trong 2 huyện đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được chọn làm điểm để triển khai thực hiện Chương trình. Việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Hoà An đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân vùng nông thôn. Thông qua đó, giúp cho hàng nghìn hộ dân có nguồn nước sạch sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Công trình nước sạch do Chương trình đầu tư xây dựng. Ảnh: Trọng Thụ

Theo kết quả khảo sát năm 2016, huyện Hoà An có 44,9% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 19/21 Trạm Y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Với sự hỗ trợ của Chương trình, đến nay, sau gần 5 năm thực hiện năm 2016 đến hết tháng 9/2020) huyện Hoà An đã xây dựng và cải tạo 4 công trình cấp nước cho cộng đồng dân cư tại các xã Đức Long, Hoàng Tung, Dân Chủ, Bế Triều (nay là thị trấn Nước Hai). Còn 5 công trình đang triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020. Xây dựng và cải tạo 3 công trình cấp nước và vệ sinh tại trạm y tế xã. Thực hiện hỗ trợ 228 hộ gia đình cải tạo và xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh. Đẩy mạnh các hình thức truyền thông, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó, chỉ rõ cho người dân biết, việc sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh chính là nguyên nhân gây nên một số bệnh như tiêu chảy, bệnh đường ruột… ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và cộng đồng. Nhờ đó số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 44,9% lên trên 70%. Điển hình số hộ gia đình có nhà vệ sinh tại xã Hồng Việt tăng từ 52% lên 72%, Hoàng Tung tăng từ 54% lên 75%, xã Đức Long tăng từ 58% lên 71%, xã Bế Triều tăng từ 52 lên 75%.

Kết quả, qua kiểm đếm của Ngân hàng Thế giới, Hoà An có 04 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã gồm: Đức Long, Hồng Việt, Bế Triều và Hoàng Tung, trong đó xã Hồng Việt đạt xã duy trì bền vững vệ sinh toàn xã. Năm 2020, Chương trình tiếp tục được triển khai thực hiện tại xã Nam Tuấn.

Nằm trong “top” đầu toàn tỉnh về phong trào thực hiện vệ sinh toàn xã, xã Hồng Việt (Hoà An) hiện đã có 72% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có điểm để xà phòng rửa tay đạt 80%. Để thực hiện tốt Chương trình, Trạm Y tế xã đã phối hợp với các thôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi truyền thông lưu động, vận động người dân trên địa bàn tự xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện rửa tay bằng xà phòng.

Cùng với việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt, triển khai dựng xã đạt tiêu chí “vệ sinh toàn xã’’, Chương trình còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng nước sạch; truyền thông về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức họp dân vận động sự tham gia của cộng đồng xây dựng, sử dụng và bảo vệ công trình nước sinh hoạt nông thôn.

Việc triển khai Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, tăng tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới huyện Hoà An tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hợp phần của Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vùng sâu, vùng xa về tầm quan trọng của nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đối với sức khỏe, vệ sinh môi trường. 

Mai Hoa

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập