Lượt xem: 252

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chỉ thị số 07 của UBND tỉnh.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập