Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Lượt xem: 57
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg và Công văn số 2686/BYT-KCB của Bộ Y tế. để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 27/5/2024, UBND tỉnh có Công văn số 1247//UBND-VX về việc Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh đối với từng nội dung.

Ảnh minh hoạ về thuốc lá.

 

Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Sở Y tế: Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử để nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế về các phương pháp, kỹ năng tư vấn, nâng cao trình độ chuyên môn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá điện tử.

Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu qua các cửa khẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của Hải quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để răn đe, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoặc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh: Tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn bán, pha trộn chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để khởi tố, truy tố trước pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống và kịp thời phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, học viên.

Các Sở, Ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tuyên truyền về tác hại và thực hiện các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố: thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân.

Tổ chức thực hiện Luật phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023.

Các Sở, Ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Luật PCTH thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2090/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo từng thời kỳ; lồng ghép hoạt động PCTH thuốc lá vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án khác của địa phương theo quy định tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; -

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăn sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Cao Bằng; phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành quy định quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác PCTH thuốc lá;

Chỉ đạo việc lồng ghép hoạt động PCTH thuốc lá trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không khói thuốc.

Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên về PCTH thuốc lá tại cộng đồng trong việc vận động, hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCTH thuốc lá; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề về PCTH thuốc lá theo phân cấp; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCTH thuốc lá. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024”, “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024”.

Tổ chức thực hiện Luật phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023.

Các Sở, Ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực về PCTH thuốc lá (Sở Y tế), căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá như: Treo băng zôn, khẩu hiệu; Hội nghị, diễu hành và các hình thức truyền thông phù hợp khác (Khẩu hiệu, thông điệp tuyên truyền theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn số 2686/BYT-KCB).

Thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của môi trường không khói thuốc, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá trên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố, loa phát thanh xã, phường, thị trấn trang thông tin điện tử và trên các trang mạng facebook, fanpage (nếu có) của các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị (tài liệu truyền thông PCTH thuốc lá, các đơn vị có thể tìm hiểu và tải từ trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn).

 

Ngọc Anh

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập