Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Lượt xem: 107
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1594/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Nho Hạ đen Cao Bằng được bày bán tại Siêu thị Ngọc Xuân phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân

Theo đó, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án và Chỉ thị số 28/CT-TTg thành nội dung, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhằm phát triển thị trường trong tỉnh gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới với mục đích lâu dài nhằm giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp trong tỉnh, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa hàng hóa thiết yếu và hàng Việt Nam có chất lượng đến tay người tiêu dùng, trong đó tập trung đến thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với thực hiện các chính sách ưu tiên về dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh nâng cao năng lực trong hoạt động SXKD, tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị trong và ngoài nước trên cơ sở ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ thương mại điện tử, công nghệ 4.0; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư đẩy mạnh SXKD hàng hóa trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ SXKD trên địa bàn tỉnh xây dựng chiến lược SXKD bền vững, hiệu quả; nâng cao chất lượng hàng hóa, tính cạnh tranh; quảng bá, xây dựng thương hiệu, tạo lập kênh phân phối đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện kế hoạch, xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam, nhất là các mặt hàng do các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện.

Mục tiêu hướng đến là các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong mua sắm hàng hóa trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các cam kết quốc tế. 100% cơ quan thông tấn, báo chí ở tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Tự hào Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về cuộc vận động trên các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm có tính báo chí của cơ quan. 100% sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg và các văn bản liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng.

Phấn đấu từ 90 - 100% cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh biết đến và tham gia phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”; cam kết thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chống buôn lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bán hàng có niêm yết... Phấn đấu từ 90 - 95% tỷ lệ hàng thiết yếu có xuất xứ Việt Nam được kinh doanh, bày bán tại các kênh phân phối truyền thống và các kênh phân phối hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, sàn thương mại điện tử...) trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi huyện, Thành phố có ít nhất 1 gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm của địa phương, có ít nhất 5 sản phẩm OCOP để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Phấn đấu trên 95% người tiêu dùng trong tỉnh biết đến Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; ưu tiên dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam; 100% cán bộ lãnh đạo các cấp gương mẫu ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Hằng năm, tổ chức hoặc hỗ trợ các cơ sở SXKD hàng hóa thế mạnh của tỉnh tham gia các chương trình kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch, bám sát chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc gương mẫu ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người SXKD nhận thức đúng, đầy đủ về cuộc vận động để tham gia tích cực, trách nhiệm. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao. Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đổi mới đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng; chú trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong SXKD và phân phối hàng hóa, dịch vụ.

 

Bảo An

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 9 678
  • Tháng hiện tại: 39 093
  • Tổng lượt truy cập: 780651
Đăng nhập