Sở Y tế họp trực tuyến triển khai một số văn bản liên quan đến chế độ chính sách
Lượt xem: 47
Ngày 26/5/2023, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc để triển khai một số văn bản liên quan đến chế độ chính sách và công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện. Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Cuộc họp đã triển khai Thông tư liên tịch Số 08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/4/2016 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp dân số; Quyết đinh số 247/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về Điều chỉnh danh mục, thông tin cở sở nhà, đất sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vị quản lý của tỉnh.

Công văn số 3102/BYT-TCCB ngày 23/5/2023 của Bộ Y tế về Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, trong đó nêu rõ đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40 - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như: truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các phòng chức năng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc rà soát lại danh sách những người được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP và theo công văn mới của Bộ Y tế. Các đơn vị sau khi sáp nhập từ tỉnh, huyện, xã nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hồ sơ thông tin cở sở nhà, đất sắp xếp lại cũng như công tác quản lý tài sản theo đúng các quy định hiện hành.

 

Trung Thủy

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1326
  • Trong tuần: 10 006
  • Tháng hiện tại: 39 752
  • Tổng lượt truy cập: 692829
Đăng nhập