Sở Y tế Cao Bằng tổ chức họp trực tuyến triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 174/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 123
Ngày 30/10/2023, Sở Y tế Cao Bằng tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc để phổ biến, triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ bãi bỏ một số nghị quyết phòng, chống COVID-19 do Chính phủ ban hành và một số vấn đề liên quan khác. Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế Cao Bằng.  

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã được triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Nghị quyết số 174/NQ-CP, ngày 28/10/2023 về việc Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành, trong đó, bãi bỏ toàn bộ 9 văn bản và bãi bỏ một phần của 4 Nghị quyết đã ban hành. Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023- 2025. Quyết định số 3983/QĐ-BYT về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, cá nhân đã tham gia và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch mới trong tình hình mới, không được chủ quan khi dịch COVID-19 đã dần ổn định.

Các đơn vị cần tăng cường công tác chuyên môn và tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, nêu cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; quản lý sức khoẻ cá nhân và bệnh không lây nhiễm; phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khoẻ nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khoẻ người dân tại gia đình và cộng đồng. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, biên giới. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước.

Đặc biệt tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ trên các tiện phương tiện thông tin đại chúng về các dịch bệnh nói chung. Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sócnâng cao sức khoẻ.

 

Ngọc Anh

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 9 544
  • Tháng hiện tại: 38 959
  • Tổng lượt truy cập: 780517
Đăng nhập