Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 390
Ngày 21/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Kế hoạch số 2260/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tỉnh Cao Bằng là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Cao Bằng

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu số, phương án tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị mới nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu; từ đó khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng.

Nội dung các hoạt động gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, phổ cập kỹ năng số; Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Cao Bằng; Các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh quản lý thông tin thuê bao di động đúng quy định; Các doanh nghiệp bưu chính thúc đẩy đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số; Tổ chức Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023; Thúc đẩy sử dụng ngân hàng số; Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, lan truyền Năm dữ liệu số; Tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi ý tưởng sáng tạo ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, lao động, công tác năm 2023.

Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và giao các sở, ban, ngành, đoàn thể; Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; UBND các huyện thành phố; Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền và bố trí nguồn lực, nhân lực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt tập trung trong thời gian cao điểm tháng 9, tháng 10 năm 2023.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng 10/10, nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội. Ngày 27/9/2023, Sở Y tế Cao Bằng đã ban hành Công văn số 4198/SYT-VP về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc phạm vi quản lý, các ứng dụng, nền tảng số từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời đề nghị công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023, đồng thời gắn thẻ Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso #10102023.

Mai Hoa

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập