Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Lượt xem: 107
Ngày 07/9, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản số 2440/UBND-CN đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường.

Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo, giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức các hoạt động cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải, nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nước mặt, nước thải, phát quang đường làng, ngõ xóm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề an phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc.

Các đơn vị, cơ quan, địa phương đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải.
Phát hiện, biểu dương và khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm).

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng và tạo được sức lan tỏa và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh…

Mai Hoa

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 427
  • Trong tuần: 9 608
  • Tháng hiện tại: 39 023
  • Tổng lượt truy cập: 780581
Đăng nhập