Bộ Y tế ban hành kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023
Lượt xem: 157
Để tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong năm 2023 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, đồng thời có sự chuẩn bị để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và tiêm các mũi vắc xin nhắc lại tiếp theo khi có khuyến cáo. Ngày 19/5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2227/QĐ-BYT về kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023.

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là đối tượng cụ thể được tiêm chủng theo kế hoạch 

Trên cơ sở kế hoạch này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định nhu cầu vắc xin, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bộ Y tế ước tính đến hết năm 2023, nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 của các địa phương cần bổ sung là hơn 2,259 triệu liều. Nhu cầu này có thể thay đổi theo đề xuất của địa phương. 

Đối tượng cụ thể được tiêm chủng theo kế hoạch trên, gồm: 

Người từ 18 tuổi trở lên: người thuộc đối tượng tiêm, người chưa tiêm các mũi nhắc lại và người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi).

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: người chưa tiêm đủ 3 mũi, người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi).

Người từ 5 đến dưới 12 tuổi: người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản. 

- Trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp theo cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên: sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc xin phòng COVID-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác.

Tại kế hoạch này, Bộ Y tế cũng nêu rõ tiêm chủng chiến dịch và/ hoặc có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương. 

Mai Hoa

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập