Ngành Y tế siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân
Lượt xem: 1079

Năm 2020, cùng với cả nước, ngành Y tế Cao Bằng đã tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn và khống chế đại dịch Covid-19. Kết quả là tỉnh Cao Bằng đã chủ động ngăn chặn được đại dịch, đến nay chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19. Có thể nói một trong những nguyên nhân góp phần đem lại thành công này là do toàn ngành đã chú trọng phát huy cao độ nguồn lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc tích cực và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cao Bằng (người thứ 2 hàng đầu tiên từ trái qua) kiểm tra Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường mòn biên giới mốc 955, xã Đức Long, huyện Thạch An. Ảnh: Đức Giang 

Ngay từ đầu năm, cùng với việc khẩn trương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Toàn ngành đã kịp thời xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng. Quán triệt yêu cầu thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính cụ thể rõ ràng đến từng bộ phận và cơ quan đơn vị trực thuộc, đồng thời kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cả về chuyên môn nghiệp vụ, y đức và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Nhờ ứng dụng phổ cập công nghệ thông tin vào công tác quản lý nên các mệnh lệnh chỉ đạo điều hành và ý kiến phản ánh của cơ sở, quần chúng nhân dân đều được phổ biến, cập nhật kịp thờì, góp phần triển khai nhanh các công việc hàng ngày, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020, Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Năm 2020, ngành Y tế đã thực hiện sắp xếp xong 6 đơn vị y tế tại 6 huyện để thành lập Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa 3 huyện (Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh); Sắp xếp lại các Trạm Y tế, sau khi sáp nhập các Trạm Y tế giảm từ 199 Trạm xuống còn 161 Trạm. Sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối tạo sự tập trung thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành và huy động nguồn lực, toàn ngành đã tinh giản biên chế 46 người. Các đơn vị sau khi sắp xếp lại đều nhanh chóng đi vào hoạt động bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Với phương châm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và bố trí sắp xếp vị trí việc làm hợp lý, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, ngành Y tế đã quán triệt sâu sắc yêu cầu đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tới từng các đơn vị, phòng ban. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Kết quả 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” giữa viên chức y tế với trưởng, khoa phòng; Giữa trưởng khoa, phòng với Giám đốc đơn vị; Giữa Giám đốc các đơn vị với Giám đốc Sở Y tế. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp với người bệnh cho cán bộ y tế, từ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, phòng đến các nhân viên y tế, nhân viên hành chính, hộ lý, bảo vệ... nhằm xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện theo phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ, về y đức và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức về tiêu chí xây dựng bệnh viện và cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp… Năm 2019 - 2020, ngành Y tế đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 15 đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh; Xử lý nghiêm 15 nhân viên y tế vi phạm quy định về chuyên môn, về tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhiều cán bộ y tế có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả nổi bật nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Cao Bằng mặc dù là một trong những tỉnh biên giới có nhiều khó khăn nhưng đến hết ngày 24/2021/2021, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận trên 17.600 công dân Việt Nam thuộc 62 tỉnh thành trong cả nước từ Trung Quốc trở về, trong đó chỉ có 1.534 công dân là người Cao Bằng, chiếm 8,7%, còn lại là công dân của các tỉnh và 322 công dân liên quan đến các địa phương có dịch để thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở cách ly tập trung của Cao Bằng. Đã có gần 13.000 người được cách ly đủ thời gian quy định là 14 ngày và đảm bảo sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận chuyển về địa phương. Toàn tỉnh đã lấy gần 31.000 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19, tất cả các mẫu đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2… Một khối lượng công việc đột xuất vượt quá mức bình thường đã chứng tỏ ý thức trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện các biện pháp y tế dự phòng với những bước chuyển biến rõ rệt.

 

Kiểm dịch viên - Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng kiểm tra thân nhiệt cho công dân tại Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh). Ảnh: Mai Hoa

Nhờ làm tốt công tác y tế dự phòng nên một số dịch bệnh thông thường như: cúm, thủy đậu, chân - tay - miệng đều giảm và không có tử vong. Các dịch bệnh nguy hiểm như: Lao, Phong, Sốt rét cơ bản được khống chế. Tỉnh Cao Bằng đã được Bộ Y tế công nhận loại trừ Sốt rét cấp tỉnh, bước đầu loại trừ bệnh Phong cấp huyện tại 4 huyện (Trùng Khánh, Thạch An, Hà Quảng, Hòa An). 100% xã, ph­ường, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng; số trẻ em d­ưới 1 tuổi đư­ợc tiêm chủng đầy đủ 8 loại vác xin đạt trên 90% (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019); số phụ nữ có thai được tiêm đầy đủ vác xin phòng uốn ván sơ sinh đạt 86,8,1% (tăng 0,7%), tỷ lệ tiêm vắc xin sởi - Rubela cho trẻ 18 tháng tuổi đạt 87,4% (tăng 13,8%)... Tỷ lệ trẻ em dư­ới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 16,67%, đạt và vượt mức chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao (chỉ tiêu giao 17,8%).

 

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ tại Phòng tiêm Sapo -Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Ảnh: Trọng Thụ

Trong công tác khám, chữa bệnh, năm 2020 toàn tỉnh đã khám, chữa bệnh cho trên 705.000 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho gần 82.000 lượt bệnh nhân, đạt 90,7% kế hoạch, điều trị ngoại trú cho trên 16.300 lượt bệnh nhân, đạt 163,4 kế hoạch (tăng 3.312 lượt so với cùng kỳ năm 2019), công suất sử dụng giường bệnh đạt 84,8%. Năm 2019 - 2020, Sở Y tế đã đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí lại nguồn nhân lực tại các đơn vị trực thuộc, sau một thời gian sắp xếp, bố trí lại nhân lực Trung tâm Y tế các huyện Hòa An, Hà Quảng, Bảo Lâm, Thành phố và Bệnh viện Đa khoa Quảng Hoà đã triển khai thực hiện được kỹ thuật mổ nội soi. Đặc biệt ngày 28/12/2020, Bệnh viện Tĩnh Túc đã phẫu thuật lấy thai thành công, tiếp đó là phẫu thuật cấp cứu chửa ngoài tử cung vỡ, kịp thời cứu sống tính mạng bệnh nhân. Đây là những ca phẫu thuật đầu tiên của Bệnh viện Tĩnh Túc sau 5 năm bị gián đoạn, chủ yếu là do thiếu nguồn nhân lực. Điều đó, đã nói lên hiệu quả của việc luân chuyển, bố trí nguồn nhân lực phù hợp để phát huy năng lực, sở trường của mỗi viên chức. Qua đó, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao ở tất cả các tuyến, góp phần hạn chế chuyển lên tuyến trên và giảm bớt chi phí cho người bệnh, cng cố niềm tin của người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

 

Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Tĩnh Túc. Ảnh: Đàm Hữu

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh và bám sát các mục tiêu, chương trình y tế góp phần nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh cho các tầng lớp nhân dân, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự ổn định bền vững trong công tác y tế dự phòng.

Năm 2021, thế giới và nước ta vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ đại dịch Covid-19. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Cao Bằng là tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu “chống dịch như chống giặc”. Vấn đề tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức càng phải được đề cao với yêu cầu cụ thể là tích cực chủ động xây dựng các phương án phòng, chống đại dịch. Giám sát thường xuyên và ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm AH5N1, H7N9, bệnh chân - tay - miệng, bạch hầu… Triển khai sâu rộng và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số. Trong đó có sự chuyển hướng mới về chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang mục tiêu Dân số và phát triển. Thay thế  chỉ tiêu mức giảm tỷ suất sinh sang tổng tỷ xuất sinh (2,33 con/phụ nữ ). Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực để nâng tỷ lệ giường bệnh lên 35 giường/vạn dân, đạt 15 bác sỹ/vạn dân, duy trì 100% Trạm Y tế xã đều có bác sỹ làm việc… Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa cán bộ, từng bước hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở tạo thành nền tảng sâu rộng và bền vững cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

                                    BSCKI. Nông Tuấn Phong

                                Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập