Lượt xem: 33

Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 09/8/2022, Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành, thuộc Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đ/c Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Lê Kiên)

 

Tham dự Đại hội có mặt 19/19 đảng viên, trong đó 01 đảng viên là viên chức biệt phái chuyển sinh hoạt tạm thời. Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế đến dự  và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành thuộc Đảng bộ Sở Y tế, được thành lập theo quyết định số 118-QĐ/ĐUSYT ngày 28 tháng 10 năm 2019, hợp nhất các Chi bộ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Thanh tra - Công đoàn ngành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ Ban Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Chi bộ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả, 02 đồng chí tham gia học chuyên khoa cấp II, 02 đồng chí học chuyên khoa cấp I; 02 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 02 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp mới 01 đảng viên. Chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ Ban Chi ủy đã tổ chức 33 kỳ họp và tổ chức 24 kỳ sinh hoạt Chi bộ. Hàng năm Chi bộ được Đảng ủy Sở Y tế đánh giá đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các chỉ tiêu chính như sau: Hàng năm, chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng. Không vi phạm những điều Đảng viên không được làm;  hàng năm, 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 100% đảng viên tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể, xã hội tại đơn vị cũng như nơi cư trú; trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đảng viên mới trở lên.

Đảng viên Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành chụp ảnh lưu niệm Đại hội. (Nông Tuấn Phong)

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của tập thể Chi bộ. Mặc dù Chi bộ có đặc thù đảng viên sinh hoạt tại các phòng, bộ phận khác nhau, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm vừa qua. Trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trên mỗi cương vị, vị trí việc làm, đoàn kết, tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

 

Quang Ngọc

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập