Trung tâm Y tế Thành phố kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thu thập thông tin số liệu trong Sổ ghi chép ban đầu về dân số
Lượt xem: 167
Nhằm nâng cao chất lượng thu thập, rà soát, đối chiếu các thông tin, số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành quản lý và điều hành công tác Dân số - KHHGĐ, từ ngày 19/8/2022 đến ngày 04/10/2022, Trung tâm Y tế Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thu thập thông tin số liệu trong sổ Ao (Sổ ghi chép ban đầu về dân số) tại 11/11 xã, phường trên địa bàn Thành phố. 

Đoàn công tác làm việc với Nhân viên Y tế thôn bản tại Trạm Y tế xã Chu Trinh

Tại các điểm kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thu thập thông tin số liệu, đoàn đã thực hiện các nội dung như: kiểm tra công tác quản lý sổ Ao tại Trạm Y tế và tổ, xóm; hướng dẫn thực hiện thu tập thông tin và ghi phiếu thông tin về dân số (P0/CTV), lập các biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế quy định về ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; đối chiếu thông tin trong sổ Ao với hộ gia đình bằng phương pháp rà soát trực tiếp với nhân viên Y tế thôn bản tại 03 xã (Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang) và Tổ trưởng Tổ dân phố (đối với 08 phường không có NVYTTB).

 

Đoàn công tác làm việc với các tổ trưởng dân phố tại UBND phường Hợp Giang

Kết quả sau khi rà soát toàn Thành phố có hơn 4.000hộ/19.124 hộ có thông tin biến động. Sau khi thu thập thông tin, đoàn kiểm tra, giám sát sẽ bàn giao số liệu cho cán bộ chuyên trách dân số xã, phường tổng hợp, điền vào phiếu thu thập thông tin và nộp lên Trung tâm Y tế Thành phố để nhập vào kho dữ liệu điện tử.

Với mục tiêu phát triển hoàn thiện hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin số liệu chuyên ngành dân số theo hướng hiện đại và kết nối liên thông, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin số liệu chính xác trong sổ Ao (Sổ ghi chép ban đầu về dân số) với kho dữ liệu điện tử năm 2022, đặc biệt sau khi sát nhập tổ, xóm, 8/11 xã, phường trên địa bàn Thành phố không có đội ngũ nhân viên Y tế thôn bản nên số liệu biến động về dân sốkhông còn được cập nhật thường xuyên và chính xác thì việc kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thu thập thông tin số liệu tại cơ sở là rất cần thiết.

 

Minh Thư

 
 
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1253
  • Trong tuần: 9 933
  • Tháng hiện tại: 39 679
  • Tổng lượt truy cập: 692756
Đăng nhập