Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục thực hiện một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 126
Ngày 18/01/2023, Sở Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị y tế để triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc Tiếp tục thực hiện một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan. Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

Các địa biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở Y tế.

 

Tham dự tại điểm cầu Sở Y tế có Phó Giám đốc Sở Y tế: Vương Thị Tuyên, Nông Văn Thánh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế; đại diện lãnh đạo, trưởng, phó các khoa, phòng có liên quan của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và BVĐK tỉnh. Tại điểm cầu Bệnh viện Tĩnh Túc, BVĐK Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có lãnh đạo, trưởng, phó các khoa, phòng và các viên chức có liên quan; các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế các huyện có kết nối Telehealth.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong đã triển khai Nghị quyết số: 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024. Thông tư số: 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2023. Công văn số 94/UBND-NC ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

Triển khai Công văn số 78/UBND-TH ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Triển khai Công văn số 100/UBND-VX ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 2023. Triển khai Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Ban hành danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 - 2024.

Cuộc họp được kết nối với điểm cầu các huyện, thành phố và Trạm Y tế xã có kết nối Telehealth.

 

Tại cuộc họp, đại diện các Trạm Y tế xã, Bệnh viện, Trung tâm Y tế cac huyện đã báo cáo kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác khám bệnh, chữa bệnh; ATVSTP; phòng chống cháy nổ tại đơn vị trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở Y tế đã đóng góp ý kiến về những nội dung liên quan.

Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong đề nghị các đơn vị y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác khám bệnh, chữa bệnh; ATVSTP; phòng chống cháy nổ tại cơ quan. Bám sát Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội để triển khai, thực hiện. Tổ chức đấu thầu thuốc theo thẩm quyền, đảm bảo thuốc, không để tình trạng thiếu thuốc. Những vướng mắc trong quá trình tổ chức đảm bảo nguồn lực đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo chi tiết trên cơ sở quy định mới bổ sung để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét theo đúng quy định.

Đối với nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết, công tác chuyên môn nghiệp vụ, Tài chính… Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch tài chính.

Công tác chuẩn bị thi tuyển viên chức, xét thăng hạng viên chức, các đơn vị sẽ quán triệt đúng tinh thần theo Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND tỉnh, đồng thời phổ biến công khai đầy đủ những nội dung, yêu cầu của kế hoạch.

Đề nghị các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia và những nhiệm vụ được giao; triển khai sớm các vấn đề về công nghệ thông tin, nền tảng trạm y tế xã, hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

BVĐK tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục phát huy hệ thống khám chữa bệnh từ xa trong việc tổ chức các cuộc họp, giao ban, nhất là chuyên môn với Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, khi cần thiết Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế xã có lắp hệ thống khám chữa bệnh từ xa tiếp tục tổ chức họp khi có vấn đề phát sinh cần phải xử lý nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh.

 

Đức Giang

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập