Tập huấn chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả năm 2022
Lượt xem: 52
Trong 2 ngày 07 - 08/12/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022 cho 70 học viên là viên chức phụ trách Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, công tác nước sạch vệ sinh môi trường của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và viên chức phụ trách công tác Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 28 xã triển khai Chương trình.  

Kĩ sư Nông Thị Thu Lê - Phó trưởng khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - BNN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giới thiệu nội dung tại lớp tập huấn. Ảnh: Trung Thuỷ

Với phương pháp dạy - học tích cực, tại lớp tập huấn, các học viên được nhóm giảng viên giới thiệu các nội dung: giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; tại sao cần đầu tư vào vệ sinh nông thôn, định hướng thúc đẩy vệ sinh nông thôn, các hoạt động vệ sinh nông thôn; Bộ công cụ thực hiện truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; Hướng dẫn hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh tại các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn; Các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh và kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; Thảo luận về các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; Báo cáo kết quả hoạt động Chương trình giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh và hỗ trợ của Chương trình năm 2022; Hoạt động kiểm đếm và minh chứng các chỉ số giải ngân; Lồng ghép nội dung Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động vệ sinh và nước sạch;  Hướng dẫn sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong hợp phần vệ sinh; Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai chương trình các cấp; Thực hành, báo cáo kết quả lập kế hoạch chương trình các cấp; Giới thiệu phần mềm báo cáo giám sát chất lượng nước và nhà tiêu hộ gia đình

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp về phương pháp và kỹ năng lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, quản lý nhân rộng vệ sinh nông thôn, kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vệ sinh môi trường, huy động sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình cải thiện quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Mai Hoa

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập