Lượt xem: 37

Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 22/8/2022, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; Bí thư hoặc Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận; Bí thư hoặc Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; Đảng viên, công chức, người lao động Chi bộ: Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành, Nghiệp vụ - Kế hoạch - Tài chính, Dân số - An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế triển khai các nội dung tại Hội nghị. (Trọng Thụ)

 

Hội nghị đã triển khai, quán triệt một số nội dung, tài liệu học tập trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; chuyên đề: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”…

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp Uỷ các Chi bộ, Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Sở Y tế nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những quan điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp Uỷ các Chi bộ, Đảng bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyên sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

Đức Giang

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 19
Đăng nhập