Lượt xem: 36

Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 18/8/2022, Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Nguyệt Hoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ bộ phận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 19/19 đồng chí đảng viên của Chi bộ 2.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh - Bí thư Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập, kiện toàn lại từ tháng 7/2022, do chia tách thành lập mới các Chi bộ, được kiện toàn lại theo Quyết định số 587-QĐ/ĐU ngày 14/7/2022 của Đảng ủy Sở Y tế về việc kiện toàn, chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2020 - 2022, có nhiệm vụ lãnh đạo 03 khoa chuyên môn gồm: Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Khoa Dược - Vật tư y tế, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng. Hiện nay, Chi bộ có 19 đảng viên, chiếm 46,3% tổng số viên chức của các khoa thuộc Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 2 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra, làm tốt công tác giáo dục chính trị tưởng cho đảng viên và quần chúng; 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên; cử 04 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức lý luận chính trị của Đảng; 100% đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Chi bộ giao, không có đảng viên vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; 100% đảng viên và gia đình đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú...

Các đảng viên Chi bộ 2 bỏ phiếu bầu Ban Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ 2 phấn đấu 100% đảng viên và quần chúng được quán triệt, học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đảng viên mới trở lên. Bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 03 quần chúng ưu tú trở lên. Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, trên 90% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, có 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp; 100% tập thể các khoa phòng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 01 tập thể khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc...

Ban Chi ủy Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ra mắt Đại hội. (Đức Giang)

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

 

Ngọc Anh

 

 

                                                                                                    

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập