Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 96
Sáng ngày 18/8/2022, Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, đồng chí Bế Thị Bạch - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cùng các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Thụ

Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập theo Quyết định số 49-QĐ/ĐU ngày 22/4/2019 của Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Đến ngày 14/7/2022, Đảng ủy Sở Y tế ban hành Quyết định 586 -QĐ/ĐU về việc kiện toàn, chỉ định tham gia Ban Chi ủy Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2020 - 2022 do sắp xếp các khoa, phòng thuộc đơn vị, hiện tại Chi bộ có 22 đảng viên, trong đó 21 đảng viên chính thức. Chi bộ 1 có nhiệm vụ lãnh đạo 04 khoa, phòng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - Nghiệp vụ; Tài chính - Kế toán và Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Đại hội các chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.  Kết quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, 100% đảng viên và quần chúng đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với chuyên đề của từng năm. 100% đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không có đảng viên nào vi phạm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, trong nhiệm kỳ đã cử 02 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, kết nạp kết nạp được 01 đảng viên mớihoàn thiện thủ tục trình công nhận chính thức cho 01 đảng viên dự bị, hoàn thiện hồ sơ trình chuyển sinh hoạt đảng cho 04 đảng viên chuyển đơn vị công tác; tiếp nhận 04 đảng viên chuyển công tác từ đơn vị khác đến. Kết quả năm 2020 và 2021, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tập thể Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ đã đề ra mục tiêu phấn đấu 100% đảng viên và quần chúng trong Chi bộ được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảnghàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 02 đảng viên mới trở lên; hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt Qui định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; hàng năm các khoa, phòng thuộc Chi bộ chỉ đạo hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn giao.

Tại Đại hội, các đảng viên đã tham gia thảo luận, tham luận về các vấn đề: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Tuấn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đạt được trong nhiệm kỳ quaĐồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đồng chí Bế Thị Bạch - Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trọng Thụ

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư, đồng chí Nông Bảo Anh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trúng cử chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Mai Hoa

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1269
  • Trong tuần: 9 949
  • Tháng hiện tại: 39 695
  • Tổng lượt truy cập: 692772
Đăng nhập