Lượt xem: 30

Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 16/8/2022, Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Vương Thị Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Võ Thị Bình - Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Thụ

Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền được thành lập trên cơ sở được tách ra từ Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền từ ngày 30/12/2019, Chi bộ có 21 đảng viên. Chi bộ 1 có nhiệm vụ lãnh đạo 03 phòng chức năng và 01 khoa chuyên môn gồm: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán và Khoa Dược - Vật tư y tế. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Chi bộ 1 đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tưởng cho đảng viên và quần chúng, 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả qua kiểm tra, giám sát 100% đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó trên 20% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có 3 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và kết nạp được 3 đảng viên mới.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ đã để ra mục tiêu phấn đấu cụ thể: hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; 100% đảng viên thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm; hàng năm 100% đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên, trong đó có trên 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” các cấp; 100% các khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, trong đó 30% đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 2 đảng viên mới trở lên.

Tại Đại hội, các đảng viên đã tham gia thảo luận, tham luận về các vấn đề: thực hiện công tác dân chủ trong Đảng, công tác phê bình và tự phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên…

 

Đồng chí Vương Thị Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Thị Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong xây dựng chi bộ, chính quyền vững mạnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng...

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trọng Thụ

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư, đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện trúng cử chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Mai Hoa

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập