• 30/08/2022

  Ngày 30/8: Trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 42 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 29/8/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  16 lượt xem
 • 29/08/2022

  Ngày 29/8: Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 26 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 28/8/2022 đến 17h00 ngày 29/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  15 lượt xem
 • 28/08/2022

  Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 28/8

  Từ 17h00 ngày 27/8 đến 17h00 ngày 28/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 16 trường...

  16 lượt xem
 • 27/08/2022

  Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 27/8

  Từ 17h00 ngày 26/8 đến 17h00 ngày 27/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 28 trường...

  16 lượt xem
 • 26/08/2022

  Ngày 26/8, Cao Bằng ghi nhận thêm 25 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 25/8 đến 17h00 ngày 26/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 25 trường...

  17 lượt xem
 • 25/08/2022

  Ngày 25/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 24/8 đến 17h00 ngày 25/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 15 trường...

  25 lượt xem
 • 24/08/2022

  Ngày 24/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 23/8 đến 17h00 ngày 24/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 35 trường...

  26 lượt xem
 • 23/08/2022

  Ngày 23/8 toàn tỉnh ghi nhận 9 trường hợp mắc COVID-19 mới

  Từ 17h00 ngày 22/8 đến 17h00 ngày 23/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 09 trường...

  27 lượt xem
 • 22/08/2022

  Ngày 22/8 tỉnh Cao Bằng ghi nhận 11 trường hợp mắc COVID-19 mới

  Từ 17h00 ngày 21/8 đến 17h00 ngày 22/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 11 trường...

  19 lượt xem
 • 21/08/2022

  Ngày 21/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 06 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 20/8/2022 đến 17h00 ngày 21/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  21 lượt xem
 • 20/08/2022

  Ngày 20/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 19 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 19/8/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  35 lượt xem
 • 19/08/2022

  Ngày 19/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 18/8/2022 đến 17h00 ngày 19/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  35 lượt xem
 • 19/08/2022

  Ngày 18/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

  30 lượt xem
 • 17/08/2022

  Ngày 17/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 08 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 16/8/2022 đến 17h00 ngày 17/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  29 lượt xem
 • 16/08/2022

  Ngày 16/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 08 ca mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 15/8/2022 đến 17h00 ngày 16/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  21 lượt xem
 • 15/08/2022

  Ngày 15/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 13 ca COVID-19 ​

  Từ 17h00 ngày 14/8/2022 đến 17h00 ngày 15/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  31 lượt xem
 • 13/08/2022

  Ngày 13/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 12/8 đến 17h00 ngày 13/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 05 trường...

  52 lượt xem
 • 12/08/2022

  Ngày 12/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 11/8 đến 17h00 ngày 12/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 13 trường...

  51 lượt xem
 • 11/08/2022

  Ngày 11/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 10/8 đến 17h00 ngày 11/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 05 trường...

  31 lượt xem
 • 10/08/2022

  Ngày 10/8, tỉnh cao Bằng ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 09/8 đến 17h00 ngày 10/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 15 trường...

  37 lượt xem
 • 09/08/2022

  Ngày 09/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 08/8 đến 17h00 ngày 09/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 trường...

  39 lượt xem
 • 08/08/2022

  Ngày 08/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 07/8 đến 17h00 ngày 08/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 03 trường...

  25 lượt xem
 • 07/08/2022

  Ngày 07/8: Cao Bằng ghi nhận 02 ca COVID-19

  28 lượt xem
 • 07/08/2022

  Ngày 06/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 05 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 05/8/2022 đến 17h00 ngày 06/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  17 lượt xem
 • 05/08/2022

  Ngày 05/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 04/8/2022 đến 17h00 ngày 05/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  32 lượt xem
 • 04/08/2022

  Ngày 04/8, tỉnh cao Bằng ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 03/8 đến 17h00 ngày 04/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 08 trường...

  36 lượt xem
 • 02/08/2022

  Ngày 02/8: Cao Bằng ghi nhận thêm 13 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 01/8/2022 đến 17h00 ngày 02/8/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  47 lượt xem
 • 01/08/2022

  Ngày 01/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 31/7 đến 17h00 ngày 01/8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 09 trường...

  27 lượt xem
 • 31/07/2022

  Ngày 31/7, tỉnh cao Bằng ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 30/7 đến 17h00 ngày 31/7, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 02 trường...

  30 lượt xem
 • 30/07/2022

  Ngày 30/7: Cao Bằng ghi nhận 08 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 29/7/2022 đến 17h00 ngày 30/7/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  47 lượt xem
 • 29/07/2022

  Ngày 29/7, tỉnh cao Bằng ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 28/7 đến 17h00 ngày 29/7, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 08 trường...

  29 lượt xem
 • 28/07/2022

  Ngày 28/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 27/7 đến 17h00 ngày 28/7, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 09 trường...

  27 lượt xem
 • 27/07/2022

  Ngày 27/7, Cao Bằng ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19

  23 lượt xem

 • 26/07/2022

  Ngày 26/7, Cao Bằng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 25/7 đến 17h00 ngày 26/7, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 07 trường...

  27 lượt xem
 • 25/07/2022

  Ngày 25/7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19

  Từ 17h00 ngày 24/7 đến 17h00 ngày 25/7, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 07 trường...

  34 lượt xem
 •   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
  Thông tin mới nhất
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 2 561
  • Tất cả: 378550
  • Tất cả: 1161
  Đăng nhập