• 13/11/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 13/11

  Từ 17 giờ ngày 12/11 đến 17 giờ ngày 13/11, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 03 ca...

  23 lượt xem
 • 12/11/2022

  Ngày 12/11, Cao Bằng ghi nhận thêm 05 ca mắc mới COVID-19

  34 lượt xem

 • 11/11/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11/11

  34 lượt xem

 • 10/11/2022

  Ngày 10/11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19

  Từ 17 giờ ngày 09/11 đến 17 giờ ngày 10/11, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 5 ca...

  32 lượt xem
 • 09/11/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 09/11

  Từ 17 giờ ngày 08/11 đến 17 giờ ngày 09/11, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 7 ca...

  20 lượt xem
 • 08/11/2022

  Ngày 08/11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19

  32 lượt xem

 • 07/11/2022

  Ngày 07/11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19

  21 lượt xem
 • 06/11/2022

  Ngày 06/11, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19 tại Thành phố Cao Bằng

  Từ 17 giờ ngày 05/11 đến 17 giờ ngày 06/11, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 01 ca...

  44 lượt xem
 • 05/11/2022

  Cập nhật thông tin tình dịch bệnh COVID-19 ngày 05/11

  32 lượt xem

 • 04/11/2022

  Ngày 04/11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19

  Từ 17 giờ ngày 03/11 đến 17 giờ ngày 04/11, toàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc...

  25 lượt xem
 • 03/11/2022

  Ngày 03/11, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 ca mắc mới COVID-19

  29 lượt xem

 • 02/11/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 02/11

  22 lượt xem
 • 01/11/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 01/11

  Từ 17 giờ ngày 31/10 đến 17 giờ ngày 01/11, toàn tỉnh ghi nhận 08 ca...

  21 lượt xem
 • 31/10/2022

  Ngày 31/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 05 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 30/10/2022 đến 17h00 ngày 31/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  23 lượt xem
 • 30/10/2022

  Ngày 30/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 03 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 29/10/2022 đến 17h00 ngày 30/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  17 lượt xem
 • 28/10/2022

  Ngày 28/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 27/10/2022 đến 17h00 ngày 28/10/2022, tỉnh Cao Bằng  ghi nhận...

  30 lượt xem
 • 27/10/2022

  Ngày 27/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 26/10/2022 đến 17h00 ngày 27/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  22 lượt xem
 • 26/10/2022

  Ngày 26/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 07 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 25/10/2022 đến 17h00 ngày 26/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  31 lượt xem
 • 25/10/2022

  Thêm 17 ca COVID-19 trong ngày

  Từ 17h00 ngày 24/10/2022 đến 17h00 ngày 25/10/2022, tỉnh Cao Bằng  ghi nhận...

  17 lượt xem
 • 24/10/2022

  Ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 03 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 23/10/2022 đến 17h00 ngày 24/10/2022, tỉnh Cao Bằng  ghi nhận...

  23 lượt xem
 • 23/10/2022

  Ngày 23/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 02 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 22/10/2022 đến 17h00 ngày 23/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  29 lượt xem
 • 22/10/2022

  Toàn tỉnh ghi nhận thêm 09 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 21/10/2022 đến 17h00 ngày 22/10/2022, tỉnh Cao Bằng  ghi nhận...

  37 lượt xem
 • 21/10/2022

  Ngày 21/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 07 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 20/10/2022 đến 17h00 ngày 21/10/2022, tỉnh Cao Bằng  ghi nhận...

  15 lượt xem
 • 21/10/2022

  Ngày 20/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 07 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 19/10/2022 đến 17h00 ngày 20/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  25 lượt xem
 • 19/10/2022

  Ngày 19/10: Cao Bằng ghi nhận thêm 12 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 18/10/2022 đến 17h00 ngày 19/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  40 lượt xem
 • 18/10/2022

  Ngày 18/10: Toàn tỉnh ghi nhận 17 ca COVID-19

  Từ 17h00 ngày 17/10/2022 đến 17h00 ngày 18/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm...

  29 lượt xem
 • 16/10/2022

  Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 16/10

  Từ 17 giờ ngày 15/10 đến 17 giờ ngày 16/10, toàn tỉnh ghi nhận 08 ca mắc mới...

  24 lượt xem
 • 15/10/2022

  Ngày 15/10/2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 36 ca mắc mới COVID-19

  Từ 17 giờ ngày 14/10 đến 17 giờ ngày 15/10, toàn tỉnh ghi nhận 36 ca mắc...

  23 lượt xem
 •   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
  Thông tin mới nhất
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
  Đăng nhập