Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
23/CV– GDSK V/v Truyền thông phòng chống dịch bệnh Cúm A (H7N9) ở người.
Lượt xem: 273
06/03/2017
20/KH - GDSK Truyền thông phòng chống dịch bệnh cúm A (H7N9) ở người
Lượt xem: 247
02/03/2017
128/CV-GDSK Công văn số 128/CV-GDSK ngày 28/9/2016 của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ về việc thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 12- 23/10/2016
Lượt xem: 227
27/09/2016
693/KH-BYT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Lượt xem: 205
13/07/2016
0000 Công điện Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
Lượt xem: 167
31/05/2016
54/CV-GDSK Công văn hướng dẫn công tác Truyền thông Y tế năm 2016
Lượt xem: 147
21/04/2016
2420/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CÁC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Lượt xem: 252
06/07/2010
2419/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Lượt xem: 133
06/07/2010
911/1999/QĐ-BYT Quyết định Về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 162
30/03/1999
137/1999/QD-UBND Quyết định về việc thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ
Lượt xem: 189
12/02/1999