Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 693/KH-BYT
Ngày ban hành 13/07/2016
Ngày hiệu lực 13/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-trien-khai-chi-thi-so-13.pdf