Quyết định Về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu văn bản 911/1999/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/03/1999
Ngày hiệu lực 30/03/1999
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-911-cua-bo-truong-bo-y-te.pdf