QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Số ký hiệu văn bản 2419/QĐ-BYT
Ngày ban hành 06/07/2010
Ngày hiệu lực 06/07/2010
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm