Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/CV– GDSK 06/03/2017 V/v Truyền thông phòng chống dịch bệnh Cúm A (H7N9) ở người.
Lượt xem: 587
Tải về 0
20/KH - GDSK 02/03/2017 Truyền thông phòng chống dịch bệnh cúm A (H7N9) ở người
Lượt xem: 601
Tải về 2
128/CV-GDSK 27/09/2016 Công văn số 128/CV-GDSK ngày 28/9/2016 của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ về việc thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 12- 23/10/2016
Lượt xem: 540
Tải về 0
693/KH-BYT 13/07/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Lượt xem: 516
Tải về 0
0000 31/05/2016 Công điện Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
Lượt xem: 518
Tải về 0
54/CV-GDSK 21/04/2016 Công văn hướng dẫn công tác Truyền thông Y tế năm 2016
Lượt xem: 442
Tải về 2
2419/QĐ-BYT 06/07/2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Lượt xem: 491
0
2420/QĐ-BYT 06/07/2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CÁC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Lượt xem: 619
1
911/1999/QĐ-BYT 30/03/1999 Quyết định Về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 526
Tải về 1
137/1999/QD-UBND 12/02/1999 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ
Lượt xem: 614
Tải về 0