Cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12
Lượt xem: 54
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022 với chủ đề: “nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, ngày 26/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức cổ động, treo băng zôn khẩu hiệu tại các trục đường chính trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. 

Xe cổ động qua các trục đường chính trên địa bàn Thành phố Cao Bằng(Trọng Thụ)

 

Hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới; Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy nêu cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chính sách dân số của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác dân số hiện nay và trong thời gian tới như: phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thách thức của già hóa dân số; chất lượng dân số còn nhiều hạn chế; nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phòng tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; phá thai không an toàn và hậu quả; tầm soát, chẩn đoán, điều tri bệnh tật trước sinh và sơ sinh...

Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân hãy nêu cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển mà Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành TW Đảng khoá 12 về công tác dân số trong tình hình mới và chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã đề ra.

 

Hồng Hạnh

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 8 035
  • Tháng hiện tại: 36 291
  • Tổng lượt truy cập: 485801
Đăng nhập