Triển khai Luật Căn cước và tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
Lượt xem: 91
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các quy định pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử. Ngày 06/6/2024, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2300/SYT- TTr về triển khai Luật Căn cước và tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”.

Mã quét QRCODE tài liệu kèm theo 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai Luật Căn cước và tuyên truyền về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam để tăng cường phổ biến về tính ưu việt và tác dụng của Luật Căn cước mang lại đối với các mặt đời sống xã hội.

Thông tin về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam và đăng tải thông tin cuộc thi trên trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân khai thác và dự thi.

Đối với cuộc thi trên ứng dụng VneID

- Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

- Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.

- Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID.

Đối với cuộc thi viết

- Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia (Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

- Nội dung: Nội dung câu hỏi thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27-11-2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy, video, clip, khuyến kích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi (Cách thức dự thi được quy định, hướng dẫn cụ thể trong Thể lệ cuộc thi và được công bố rộng rãi và cập nhật trong mã QRcode)

Thời gian tổ chức cuộc thi: Tổ chức làm 02 Vòng thi, cụ thể:

 - Vòng 01: Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

 - Vòng 02: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi tử Công an các địa phương và tổ chức chấm thi, trao giải, tổng kết hoàn thành trước ngày 02/9/2024.

Thời gian gửi bài tham gia cuộc thi

- Vòng 01: Các đơn vị gửi bài thi về Ban Tổ chức cuộc thi của Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh). Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mỗi đơn vị ít nhất 01 bài thi chất lượng cao. Công an huyện, thành phố mỗi đơn vị ít nhất 05 bài thi chất lượng cao (trong đó có ít nhất 03 bài của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng Công an). Thời gian thực hiện trước ngày 08/7/2024.

 - Vòng 02: Ban Tổ chức cuộc thi của Công an tỉnh chọn 01 (một) bài thì xuất sắc nhất về Ban Tổ chức cuộc thi của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an trước ngày 30/7/2024.

Cơ cấu giải thưởng

Đối với cuộc thi viết

Vòng 01: Giải thưởng của Công an tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng: 02 giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải nhất tập thể trị giá 2.500.000 đồng, giải nhất cá nhân trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Nhì (01 tập thể, 02 cá nhân): Giải nhì tập thể trị giá 2.000.000 đồng, giải nhì cá nhân trị giá 1.500.000 đồng); 04 giải Ba (01 tập thể, 03 cá nhân): Giải ba tập thể trị giá 1.500.000 đồng, giải ba cá nhân trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích (cá nhân): 500.000 đồng/giải.

Trường hợp các bài dự thi có số điểm bằng nhau thì bài dự thi được trình bày công phu hơn, sinh động hơn, có tranh, ảnh, tư liệu minh họa phù hợp hơn sẽ được chọn để trao giải.

Vòng 02: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng theo Kế hoạch của Cục. Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh sẽ chọn 01 bài xuất sắc nhất gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để tham dự cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng: 02 giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng, giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng; 06 giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng, giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng; 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng, giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng; 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng, giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

Ban biên tập

 
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập