Thảo luận các phương án chuẩn bị mua sắm, đảm bảo cung ứng thuốc Methadone năm 2024 cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Lượt xem: 37
Ngày 09/7/2024, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức cuộc họp trực tuyến với 10 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để thảo luận các phương án nhằm đảm bảo cung ứng thuốc Methadone năm 2024. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế); đồng chí Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và lãnh đạo, viên chức các khoa, phòng liên quan: Kế hoạch - Nghiệp vụ; Tài chính- Kế toán; Dược - Vật tư y tế; Phòng, chống HIV/AIDS - Lao.

Đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến về thảo luận các phuông án khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm, đảm bảo cung ứng thuốc Methadone. (ảnh Trọng Thụ)

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được giao nhiệm vụ đấu thầu tập trung thuốc Methadone cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Công văn số 118/UBND-VX ngày 19/01/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương mua sắm thuốc Methadon cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024-2025. Tuy nhiên hiện nay tỉnh chưa ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập để thực hiện quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế do đó đến thời điểm này việc tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương mua sắm thuốc Methadone cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 - 2025 chưa thực hiện được.

Tại cuộc họp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, dự kiến các phương án mua sắm, cung ứng thuốc Methadone năm 2024. Đồng thời, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cách thống kê, dự trù báo cáo tình hình sử dụng thuốc Methadone; chuẩn bị sẵn phương án khi cần thiết phải tự đảm bảo cung ứng thuốc theo quy định. Trung tâm Y tế các huyện đã báo cáo số thuốc còn tại các đơn vị và khả năng đáp ứng sử dụng trong thời gian tới. Nêu những khó khăn, vướng mắc nếu phải tự đảm bảo cung ứng thuốc tại đơn vị trong trường hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chưa mua sắm tập trung được theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo: Để đảm bảo thuốc điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định thẩm quyền quyết định mua sắm để tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung,  đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương chuẩn bị các thủ tục, thống nhất với các phòng chuyên môn thuộc Sở,  để ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định thẩm quyền quyết định mua sắm sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo để có kết quả lựa chọn nhà thầu sớm nhất. Chủ động tham mưu công tác điều tiết thuốc tại các cơ sở điều trị cho phù hợp, hỗ trợ tối đa và hướng dẫn các trung tâm y tế trong trường hợp cơ sở phải tự đảm bảo cung ứng thuốc theo quy định. Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố sẵn sàng phương án chủ động tự đảm bảo thuốc khi cần thiết không để người bệnh đang điều trị bị thiếu thuốc tại các cơ sở điều trị.

 

Hồng Hạnh

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập