Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”
Lượt xem: 112
Ngày 13/6/2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg về “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Theo đó, hàng năm chọn tháng 6 là Tháng hành động phòng, chống ma tuý và ngày 26 tháng 6 hàng năm là Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế  kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng. Ảnh: Trọng Thụ

 

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1262/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện “Tháng hàng động phòng, chống ma túy" năm 2024 (từ ngày 1/6 đến 30/6/2024) với chủ đề Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”.

Mục đích nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma tuý, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hướng tới xây dựng cộng đồng sạch ma tuý; Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông về hoạt động phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; Tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn át tội phạm về ma tuý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý; góp phần thực hiện mục tiêu "4 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và giảm sức ảnh hưởng của ma tuý.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024) tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành tụ điểm và điểm nóng về ma túy trên địa bàn. Tập trung lực lượng để phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn có tính chất liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Có phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch nghiệp vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sờ trong tiến hành rà soát, thống kê, phân loại, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; phối hợp với lực lượng Y tế thực hiện nghiêm túc công tác xác định tình trạng nghiện; đẩy mạnh lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định; tăng cường phổi hợp với các cấp, các ngành tiến hành các biện pháp giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả các chưong trình, mô hình, phong trào tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho Nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới; tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm “nóng” về ma túy ở khu vực biên giới.

Cục Hải quan tỉnh triển khai các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ bên phía Trung Quốc qua địa bàn tỉnh để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ; phối hợp chẽ với lực lượng phòng, chống ma túy của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an các huyện, xã, thị trấn biên giới trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy ở các địa bàn giáp biên, cửa khẩu, không để hình thành các điểm  phức tạp và điểm “nóng” về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 345/QCPH-CAT-SLĐTBXH-SYT ngàỵ 25/01/2024 giữa Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế về triển khai thực hiện một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục tập huấn, cấp Giấy chứng nhận về chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế các cấp; công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn. Tổ chức rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất trong các cơ sở y tế theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sỹ để đề nghị thẩm quyền thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; ưu tiên tiếp nhận các trường hợp người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do các huyện biên giới đề nghị, nhằm phục vụ việc xây dựng và triển khai mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, học viên, sinh viên và các bậc phụ huynh, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lười, cỏ Mỹ, bóng cười, thuốc lá điện tử...

Các cơ quan, ban, ngành khác của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, bố trí băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp đồng loạt tổ chức ít nhất 01 hoạt động mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” với quy mô phù hợp với điều kiện thực tế. Triển khai các biện pháp quyết liệt chuyển hóa địa bàn cấp xã không ma túy; mỗi huyện biên giới lựa chọn 01 xã biên giới để xây dựng và tổ chức ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” theo Kế hoạch số 929/KH-BCĐ138 ngày 19/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Chỉ đạo tăng cường rà soát, thống kê, tổ chức xác định tình trạng nghiện nhằm đánh giá chính xác tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng...

Thực hiện Kế hoạch số 1262/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện “Tháng hàng động phòng, chống ma túy" năm 2024, ngày 03/6/2024, Sở Y tế Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2216/KH-SYT về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024 với các nội dung trọng tâm sau:

Tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6).

Duy trì hoạt động của các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh. Tăng cường truyền thông về lợi ích của Chương trình điều trị Methadone đến các tầng lớp nhân dân, khuyến khích người nghiện ma túy tham gia điều trị.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất trong các cơ sở y tế theo quy định pháp luật. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên.

Tổ chức tập huấn xác định tình trạng nghiện ma tuý cho đội ngũ cán bộ y tế công tác tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và Cơ sở cai nghiện ma tuý theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma túy, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng, chống ma tuý và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả và tác hại của tệ nạn ma tuý, nhất là tác hại của việc sử dụng các loại ma tuý tổng hợp, các chất hướng thần đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ hiện nay; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

Mai Hoa

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập