Tập huấn Kỹ năng lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT- IOFFCE 4.0
Lượt xem: 33
Trong 2 ngày 03 - 04 /7/2024, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ, VNPT Cao Bằng tổ chức 02 lớp tập huấn Kỹ năng lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT- IOFFCE 4.0 cho 127 học viên là công chức các phòng thuộc Sở Y tế và viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Dương Kiều - Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ chia sẻ sự cần thiết của việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu trên hệ thống quản lý văn bản VNPT- IOFFCE 4.0

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu các nội dung gồm: Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"; Giới thiệu về hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử VNPTIOFFCE 4.0; Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ trên hệ thống. Đồng thời hướng dẫn thực hành lập danh mục hồ sơ công việc; cách lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống, xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm,… và thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực hiện tạo lập danh mục hồ sơ, công tác phối hợp, công tác quản lý giao đầu mối của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân để thực hiện….

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức về công tác lưu trữ, lập hồ sơ điện tử. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác lưu trữxử lý và quản lý văn bản trên hệ thống; đưa công tác lập hồ sơ điện tử, thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử tại các cơ quan đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đồng thời tiếp tục xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ, đáp ứng yêu cầu về xây dựng chính quyền điện tử.

Ngọc Anh

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập