Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc về rà soát cấp chứng chỉ hành nghề và cập nhật kiến thức về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 185
Chiều ngày 28/3/2023, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các Trạm Y tế xã, thị trấn có hệ thống kết nối trực tuyến về rà soát cấp chứng chỉ hành nghề và cập nhật kiến thức về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và một số nội dung khác có liên quan… Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở Y tế. Ảnh: Đức Giang

Tại cuộc họp đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế triển khai Chị thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/01/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/2/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 735/QĐ-SYT ngày 22/3/2023 của Sở Y tế Cao Bằng về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận và hướng dẫn thực hành cho người có nhu cầu thực hành, xác nhận quá trình thực hành để đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề phải bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người bệnh, phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn liên quan đến y tế mà người đó đã được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam và phù hợp với năng lực thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn của người hành nghề theo chuyên khoa đăng ký và phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người hành nghề là y sỹ tại tuyến xã được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; Người hành nghề là điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại các điểm cầu. Ảnh: Đức Giang

Sau khi triển khai văn bản, các đơn vị đã báo cáo công tác đào tạo liên tục; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc rà soát chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh… Đồng thời thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc tiếp nhận và hướng dẫn thực hành cho người có nhu cầu thực hành, xác nhận quá trình thực hành để đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị cần tiếp tục rà soát lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp của viên chức trong đơn vị, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đối với viên chức là Trưởng trạm, phó trưởng Trạm Y tế xã. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần rà soát và cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo liên tục để đảm bảo mỗi công chức, viên chức được tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định, thời gian tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/01/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Mai Hoa

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập