Sở Y tế kiểm tra Tháng hàng động phòng, chống ma tuý năm 2024 tại huyện Bảo Lâm
Lượt xem: 74
Ngày 17/6/2024, Sở Y tế Cao Bằng đã đến kiểm tra, giám sát sát Tháng hàng động phòng, chống ma tuý tại Trạm Y tế xã Thái Học, Cơ sở điều trị Methadone trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

Sở Y tế kiểm tra công tác tổ chức hoạt động thường xuyên tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức hoạt động thường xuyên của Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thuốc thay thế Methadone thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm và công tác chuẩn bị triển khai Cơ sở cấp phát thuốc Methadonne tại Trạm Y tế xã Thái Học trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm; Việc tuân thủ thực hiện Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone.

Về công tác chuẩn bị triển khai Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Trạm Y tế xã Thái Học, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-TTYT ngày 14/6/2024 về việc triển khai Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Trạm Y tế xã Thái Học trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế; xây dựng phương án trang bị các thiết bị, vật tư y tế cần thiết để đảm bảo triển khai Cơ sở cấp phát thuốc Methadone; dự kiến nhân sự gồm có 04 viên chức cấp phát thuốc, tất cả các viên chức đã có giấy chứng nhận tập huấn nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

 

anh tin bai

Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện kê đơn thuốc Methadone bằng hình thức điện tử tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

Tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, qua kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý thuốc Methadone cho thấy: Cơ sở điều trị đã đảm bảo công tác bảo quản thuốc theo quy định, thực hiện kê đơn thuốc Methadone bằng hình thức điện tử.

 

anh tin bai

Sở Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Trạm Y tế xã Thái Học

Đoàn kiểm tra đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm căn cứ vào loại hình quy định phân loại Cơ sở điều trị theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế để chuẩn bị thực hiện các thủ tục công bố đối với Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ liên thông dữ liệu của người  bệnh giữa Cơ sở cấp phát thuốc Methadonne và Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được thông suốt, chính xác, đảm bảo đúng các biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ theo quy định, đảm bảo an ninh an toàn. Khẩn trương dự trù kinh phí để tiến hành sửa chữa, cải tạo, cung ứng trang thiết bị. Xây dựng quy trình vận chuyển thuốc Methadone từ Cơ sở điều trị Methadone đến Cơ sở cấp phát thuốc Methadonne tại Trạm Y tế xã Thái Học để triển khai thực hiện khi đủ điều kiện theo quy định.

Mai Hoa

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập