Lượt xem: 63

Cổ động, diễu hành Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12/2020

Sáng ngày 27/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cao Bằng tổ chức cổ động, diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12/2020.

Đoàn cổ động, diễu hành đi qua các trục đường chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng. (Trọng Thụ)

 

Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đồng thuận thông qua Nghị quyết thành lập, trong phiên họp toàn thể sáng 07/12/2020. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng LHQ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên LHQ.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức trong hệ thống của LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12 hàng năm, nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở tất cả các cấp.

Ngày 27/12, được chọn làm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis Pasteur (Pháp), một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình nghiên cứu của ông về nguyên nhân bệnh dịch và điều chế vắc xin đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều người, nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Đoàn cổ động, diễu hành đã đi qua các trục đường chính trên địa bàn Thành phố Cao Bằng với các thông điệp tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Khoa

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập