Lượt xem: 17

Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực y tế tại Sở Y tế

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em do đồng chí Bế Lan Phương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc với Sở Y tế Cao Bằng. Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra về phía Sở Y tế có đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Hà Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và các chuyên viên liên quan; đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Đồng chí Bế Lan Phương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế. Ảnh: Trọng Thụ

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các văn bản của Tỉnh ủy, Sở Y tế đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW. Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành Y tế trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế đã cụ thể hóa các nội dung, tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Sau 05 năm thực hiện, công tác công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số tại tỉnh Cao Bằng đã đạt được đạt được kết quả khả quan và có những chuyển biến tích cực, mạng lưới các đơn vị y tế tiếp tục được tinh gọn, theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Các đơn vị y tế đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình y tế - dân số trên địa bàn tỉnhChất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, trang thiết bị tiếp tục được bổ sung, y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

 

Đồng chí Vương Thị Tuyên – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đến nay đã có 153/161 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm, đạt tỷ lệ 95%; Bình quân toàn tỉnh có 15 bác sỹ trên một vạn dân, tuổi thọ trung bình là 70,56. Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế): 34,9 giường10/10 Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện thực hiện được phẫu thuật cấp cứu ngoại - sản khoa, tỷ lệ danh mục kỹ thuật thực hiện đạt được >70%, tuyến tỉnh thực hiện đạt >85% so với phân tuyến chuyên môn quy định của Bộ Y tếTỷ lệ tham gia BHYT đạt 97%; 100% dân số tỉnh Cao Bằng được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

Từ năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạpSở Y tế đã chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại địa phương, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế huy động tối đa nguồn nhân lực, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ”bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Năm 2021 nhiều địa phương trong cả nước đã bùng phát dịch bệnh, Cao Bằng vẫn giữ vững vùng xanh an toàn cho đến ngày 05/11/2021, Cao Bằng mới có ca dương tính đầu tiên. Đến hết ngày 23/8/2022, toàn tỉnh đã phát hiện 95.998 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đã có 95.856 bệnh nhân điều trị khỏi và 59 bệnh nhân tử vong đa số là người cao tuổi, có bệnh lý nền, chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều. Đến ngày 23/8/2022, toàn bộ 100% các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện được phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 là cấp độ I nguy cơ thấp (bình thường mới).   

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đi vào nề nếp, đã làm giảm áp lực gia tăng gánh nặng cho mỗi gia đình, góp phần ổn định kinh tế - xã hộiTổng tỷ suất sinh (số con/phụ nữ): 2,33 con; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 0,88‰. Để thực tốt chính sách về công tác dân số trong tình hình mới, Ngành Y tế đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 2 Nghị quyết về công tác dân số giai đoạn 2021-2030: Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 về Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 về Quy định một số cơ chế, chính sách xã hội hoá công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận và đề nghị Sở Y tế làm rõ các nội dung liên quanĐổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; việc giải thể Phòng Y tế các huyện; tỷ lệ sinh con sinh con thứ 3; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác tuyên truyền về các hoạt động ngành Y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc; tình hình thực hiện chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bế Lan Phương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và phòng, chống dịch dịch nói riêng. Cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đề ra. Đồng thời đề nghị Sở Y tế rà soát, theo dõi sát sao các chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiệnTăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Quan tâm chỉ đạo sâu sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo trong việc tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mai Hoa

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 20
Đăng nhập