Hội nghị Truyền thông dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 và triển khai công tác tổ chức
Lượt xem: 75

Sáng ngày 29/7/2022, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị Truyền thông dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế và triển khai công tác tổ chức.

Đồng chí Hà Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai các nội dung tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Thụ

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo, công chức, viên chức biệt phái các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, lãnh đạo và đại diện các khoa, phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Nghiệp vụ, Dược - Vật tư y tế các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các viên chức được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 10 chương và 102 điều, thêm 1 chương (chương IX) so với Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Quy định về khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh và khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Nội dung dự án Luật được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện.

Quan điểm xây dựng Luật trên cơ sở tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân; đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh; tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, có tính khả thi, phù hợp với chuẩn mực của pháp luật quốc tế về khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm yếu tố về bình đẳng giới.

Việc sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân 

Tại Hội nghị Sở Y tế cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế Bảo Lạc; điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hồ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh; điều động, bổ nhiệm ông Đàm Văn Phó - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Hỏa giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang; điều động, bổ nhiệm ông Luân Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch An giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. Mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mai Hoa 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1291
  • Trong tuần: 9 971
  • Tháng hiện tại: 39 717
  • Tổng lượt truy cập: 692794
Đăng nhập