Đc Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm chủng tại huyện Hà Quảng
Đc Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm chủng tại huyện Hà Quảng
Tiêm vắc xin cho người dân tại Trạm Y tế xã Chu Trinh, TPCB
Tiêm vắc xin cho người dân tại Trạm Y tế xã Chu Trinh, TPCB
Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong và đoàn công tác kiểm tra trước tiêm vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm Trường THCS Hợp Giang, thành phố CB
Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong và đoàn công tác kiểm tra trước tiêm vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm Trường THCS Hợp Giang, thành phố CB
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân biên giới Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân biên giới Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
Đc Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra tại điểm tiêm chủng Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Đc Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra tại điểm tiêm chủng Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
Đc Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
Đc Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
Đc Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
Đc Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
Đc Triệu Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình
Đc Triệu Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình
Đc Nông Văn Thánh - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trung tâm Y tế Nguyên Bình
Đc Nông Văn Thánh - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trung tâm Y tế Nguyên Bình
 • Đc Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm chủng tại huyện Hà Quảng
 • Tiêm vắc xin cho người dân tại Trạm Y tế xã Chu Trinh, TPCB
 • Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong và đoàn công tác kiểm tra trước tiêm vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm Trường THCS Hợp Giang, thành phố CB
 • Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân biên giới Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
 • Đc Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra tại điểm tiêm chủng Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh
 • Đc Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
 • Đc Bế Thị Bạch - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang
 • Đc Triệu Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình
 • Đc Nông Văn Thánh - Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trung tâm Y tế Nguyên Bình
 • Chuyên mục Thầy thuốc của bạn ngày 30/4/2020
1 
Hình ảnh tuyên truyền
Tin mớiTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập 13
Đăng nhập