Lượt xem: 243

Công văn số 830/SYT-NV ngày 14/3/2020 của Sở Y tế về việc triển khai cài đặt ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động và khai báo y tế

Công văn số 830 của Sở Y tế Cao Bằng.pdf

Công văn số 198 của Sở Thông tin và Truyền thông.pdf

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập 17
Đăng nhập